Từ tháng 1/2012, thực phẩm Green Life chính thức trở thành đối tác tiêu thụ Rau hữu cơ của Liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội và Liên nhóm Rau hữu cơ Lương Sơn - Hòa Bình. Đây là 2 liên nhóm sản xuất rau hữu cơ duy nhất đã được cấp chứng nhận PGS (Hệ thống đảm bảo cùng tham gia). Hệ thống PGS thiết lập những tiêu chuẩn cho sản xuất hữu cơ, đây là những tiêu chuẩn tin cậy được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến và được “địa ph
Hiển thị 20/30 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 • 50.000(đ)
 • 50.000(đ)
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
 • 32.000(đ)
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 40.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 33.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng
 • 32.000(đ)
  Hết hàng