Hiển thị 16/16 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Mì Chũ gạo Bao Thai
  Giá cũ: 33000
  Số lượng: 10
  33.000 VNĐ  
 •   
  Cá kho làng Vũ Đại niêu bé
  Giá cũ: 400000
  Số lượng: 20
  400.000 VNĐ  
 •   
  Tương ớt Bắc Hà - Lào Cai
  Giá cũ: 27000
  Số lượng: 0
  27.000 VNĐ  
 •   
  Chả mực giã tay Hạ Long
  Giá cũ: 400000
  Số lượng: 20
  400.000 VNĐ  
 •   
  Lạp sườn lợn đen Cao Bằng
  Giá cũ: 145000
  Số lượng: 10
  145.000 VNĐ  
 •   
  Thịt trâu gác bếp Sơn La
  Giá cũ: 900000
  Số lượng: 3
  900.000 VNĐ  
 •   
  Gà mò Lào Cai
  Giá cũ: 220000
  Số lượng: 0
  220.000 VNĐ  
 •   
  Thịt lợn mán
  Giá cũ: 210000
  Số lượng: 20
  210.000 VNĐ  
 •   
  Thịt bò gác bếp Sơn La
  Giá cũ: 780000
  Số lượng: 10
  780.000 VNĐ  
 •   
  Giò me (Giò bê) Nghệ An
  Giá cũ: 115000
  Số lượng: 20
  115.000 VNĐ  
 •   
  Nấm hương rừng
  Giá cũ: 400000
  Số lượng: 5
  400.000 VNĐ  
 •   
  Mắm tôm Thanh Hóa
  Giá cũ: 17000
  Số lượng: 40
  17.000 VNĐ  
 •   
  Mắm tép Thanh Hóa
  Giá cũ: 17000
  Số lượng: 60
  17.000 VNĐ  
 •   
  Măng bẹ
  Giá cũ: 170000
  Số lượng: 10
  170.000 VNĐ  
 •   
  Gà đồi Hòa Bình lông
  Giá cũ: 165000
  Số lượng: 100
  165.000 VNĐ  
 •   
  Nem chua Thanh Hóa
  Giá cũ: 35000
  Số lượng: 10
  35.000 VNĐ