Các loại trái cây đặc sản của các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khắp các vùng miền. Trái cây được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và an toàn, được giám sát nghiêm ngặt, không dùng chất bảo quản, thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng
Hiển thị 20/24 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Nhãn sạch Sơn La
  Giá cũ: 45000
  Số lượng: 0
  45.000 VNĐ  
 •   
  Chôm chôm nhãn
  Giá cũ: 70000
  Số lượng: 10
  70.000 VNĐ  
 •   
  Chuối Ngự Tiến Vua (Đại Hoàng)
  Giá cũ: 50000
  Số lượng: 30
  50.000 VNĐ  
 •   
  Na Đồng Bành Lạng Sơn
  Giá cũ: 82000
  Số lượng: 0
  82.000 VNĐ  
 •   
  Dưa Lưới Ta Ki
  Giá cũ: 95000
  Số lượng: 0
  95.000 VNĐ  
 •   
  Dưa Lưới AB
  Giá cũ: 80000
  Số lượng: 0
  80.000 VNĐ  
 •   
  Bưởi da xanh
  Giá cũ: 120000
  Số lượng: 10
  120.000 VNĐ  
 •   
  Mãng cầu xiêm
  Giá cũ: 78000
  Số lượng: 10
  78.000 VNĐ  
 •   
  Xoài cát Hòa Lộc
  Giá cũ: 145000
  Số lượng: 10
  145.000 VNĐ  
 •   
  Quả dừa Hamona
  Giá cũ: 39000
  Số lượng: 10
  39.000 VNĐ  
 •   
  Bơ sáp Đắk Lắk
  Giá cũ: 100000
  Số lượng: 10
  100.000 VNĐ  
 •   
  Hồng xiêm Tiền Giang
  Giá cũ: 63000
  Số lượng: 20
  60.000 VNĐ  
 •   
  Roi An Phước
  Giá cũ: 70000
  Số lượng: 15
  70.000 VNĐ  
 •   
  Chuối tiêu Viba
  Giá cũ: 19000
  Số lượng: 15
  19.000 VNĐ  
 •   
  Sầu riêng nguyên quả
  Giá cũ: 110000
  Số lượng: 15
  1.100.000 VNĐ  
 •   
  Cam sành Tiền Giang
  Giá cũ: 70000
  Số lượng: 0
  70.000 VNĐ  
 •   
  Cam xoàn
  Giá cũ: 89000
  Số lượng: 200
  89.000 VNĐ  
 •   
  Bưởi Diễn quả bé
  Giá cũ: 55000
  Số lượng: 100
  55.000 VNĐ  
 •   
  Xoài Cát Chu Cao lãnh
  Giá cũ: 65000
  Số lượng: 5
  65.000 VNĐ  
 •   
  Dưa lê sạch siêu ngọt
  Giá cũ: 38000
  Số lượng: 0
  38.000 VNĐ