Các loại trái cây đặc sản của các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khắp các vùng miền. Trái cây được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và an toàn, được giám sát nghiêm ngặt, không dùng chất bảo quản, thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng
Hiển thị 20/24 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 • 45.000(đ)
  Hết hàng
 • 70.000(đ)
 • 50.000(đ)
 • 82.000(đ)
  Hết hàng
 • 95.000(đ)
  Hết hàng
 • 80.000(đ)
  Hết hàng
 • 120.000(đ)
 • 78.000(đ)
 • 145.000(đ)
 • 39.000(đ)
 • 100.000(đ)
 • 60.000(đ)
 • 70.000(đ)
 • 19.000(đ)
 • 1.100.000(đ)
 • 70.000(đ)
  Hết hàng
 • 89.000(đ)
 • 55.000(đ)
 • 65.000(đ)
 • 38.000(đ)
  Hết hàng