Hiển thị 8/8 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Sườn lợn quế
  Giá cũ: 180000
  Số lượng: 10
  180.000 VNĐ  
 •   
  Ba chỉ lợn quế
  Giá cũ: 165000
  Số lượng: 10
  165.000 VNĐ  
 •   
  Thịt mông sấn lợn quế
  Giá cũ: 150000
  Số lượng: 0
  150.000 VNĐ  
 •   
  Nạc vai lợn quế
  Giá cũ: 165000
  Số lượng: 10
  165.000 VNĐ  
 •   
  Nạc thăn lợn quế
  Giá cũ: 170000
  Số lượng: 0
  170.000 VNĐ  
 •   
  Tim lợn quế
  Giá cũ: 320000
  Số lượng: 3
  320.000 VNĐ  
 •   
  Lòng lợn quế
  Giá cũ: 180000
  Số lượng: 0
  180.000 VNĐ  
 •   
  Móng giò lợn quế
  Giá cũ: 120000
  Số lượng: 2
  120.000 VNĐ