Hiển thị 6/6 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Nấm kim châm
  Giá cũ: 34000
  Số lượng: 50
  34.000 VNĐ  
 •   
  Nấm hào hương
  Giá cũ: 100000
  Số lượng: 0
  100.000 VNĐ  
 •   
  Nấm hương
  Giá cũ: 180000
  Số lượng: 5
  180.000 VNĐ  
 •   
  Nấm tuyết nâu
  Giá cũ: 190000
  Số lượng: 5
  190.000 VNĐ  
 •   
  Nấm tuyết trắng
  Giá cũ: 190000
  Số lượng: 5
  190.000 VNĐ  
 •   
  Nấm đùi gà
  Giá cũ: 65000
  Số lượng: 5
  65.000 VNĐ