Thực phẩm Green Life cung cấp các loại rau an toàn Mộc Châu - Sơn La. Rau được trồng tại 2 bản Ta Niết và An Thái của huyện Mộc Châu, thuộc dự án trồng rau trái vụ do Trung tâm nghiên cứu hệ thống nông nghiệp (CASRAD) phối hợp với Tổ chức nông nghiệp của Chính phủ ÚC và các đơn vị Viện nghiên cứu rau quả, Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI)giám sát và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Rau Mộc châu sản xuất theo quy trình an toàn từ khâu làm đất, gieo trồn
Hiển thị 8/8 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 • 40.000(đ)
  Hết hàng
 • 22.000(đ)
 • 150.000(đ)
 • 30.000(đ)
  Hết hàng
 • 28.000(đ)
 • 25.000(đ)
 • 34.000(đ)
 • 65.000(đ)