Hiển thị 6/6 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Gạo tím Ruộng Rươi
  Giá cũ: 180000
  Số lượng: 20
  180.000 VNĐ  
 •   
  Gạo tết vua
  Giá cũ: 145000
  Số lượng: 5
  145.000 VNĐ  
 •   
  Gạo thơm RVT
  Giá cũ: 130000
  Số lượng: 20
  130.000 VNĐ  
 •   
  Gạo lứt Quế Lâm 2 kg
  Giá cũ: 76000
  Số lượng: 15
  76.000 VNĐ  
 •   
  Gạo Quế Lâm 2kg
  Giá cũ: 68000
  Số lượng: 100
  68.000 VNĐ  
 •   
  Gạo nếp nương Mộc Châu
  Giá cũ: 40000
  Số lượng: 20
  40.000 VNĐ