Từ tháng 1/2012, thực phẩm Green Life chính thức trở thành đối tác tiêu thụ Rau hữu cơ của Liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội và Liên nhóm Rau hữu cơ Lương Sơn - Hòa Bình. Đây là 2 liên nhóm sản xuất rau hữu cơ duy nhất đã được cấp chứng nhận PGS (Hệ thống đảm bảo cùng tham gia). Hệ thống PGS thiết lập những tiêu chuẩn cho sản xuất hữu cơ, đây là những tiêu chuẩn tin cậy được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến và được “địa ph
Hiển thị 20/30 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Hành tây hữu cơ
  Giá cũ: 50000
  Số lượng: 5
  50.000 VNĐ  
 •   
  Rau diếp cá
  Giá cũ: 50000
  Số lượng: 3
  50.000 VNĐ  
 •   
  Rau đay hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Mồng tơi Hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 20
  32.000 VNĐ  
 •   
  Dưa chuột hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 5
  32.000 VNĐ  
 •   
  Su hào hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải chíp hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải cúc hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải ngồng hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải ngọt hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Rau ngót hữu cơ
  Giá cũ: 40000
  Số lượng: 0
  40.000 VNĐ  
 •   
  Rau muống hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 15
  32.000 VNĐ  
 •   
  Rau lang hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Rau dền hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Rau cần hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Súp lơ Hữu cơ
  Giá cũ: 33000
  Số lượng: 0
  33.000 VNĐ  
 •   
  Cải xanh hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 10
  32.000 VNĐ  
 •   
  Khoai tây hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Lặc Lày hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cà rốt hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ