Hiển thị 7/7 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Cá Trắm Trắng nguyên con
  Giá cũ: 160000
  Số lượng: 0
  160.000 VNĐ  
 •   
  Cá Trắm Đen Sông Đà nguyên con
  Giá cũ: 315000
  Số lượng: 6
  315.000 VNĐ  
 •   
  Cá chép sông Đà
  Giá cũ: 150000
  Số lượng: 5
  150.000 VNĐ  
 •   
  Tôm nõn tươi to
  Giá cũ: 450000
  Số lượng: 0
  450.000 VNĐ  
 •   
  Tôm nõn tươi nhỏ
  Giá cũ: 430000
  Số lượng: 0
  430.000 VNĐ  
 •   
  Tôm nõn khô
  Giá cũ: 750000
  Số lượng: 10
  750.000 VNĐ  
 •   
  Tôm bột
  Giá cũ: 280000
  Số lượng: 10
  280.000 VNĐ