Hiển thị 10/30 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Thịt ba chỉ lợn đen
  Giá cũ: 150000
  Số lượng: 50
  150.000 VNĐ  
 •   
  Trứng gà so hữu cơ
  Giá cũ: 5000
  Số lượng: 100
  5.000 VNĐ  
 •   
  Gà đồi Hòa Bình
  Giá cũ: 200000
  Số lượng: 100
  200.000 VNĐ  
 •   
  Thịt nạc vai lợn đen
  Giá cũ: 160000
  Số lượng: 20
  160.000 VNĐ  
 •   
  Gà mò Lào Cai
  Giá cũ: 220000
  Số lượng: 0
  220.000 VNĐ  
 •   
  Thịt lợn mán
  Giá cũ: 210000
  Số lượng: 20
  210.000 VNĐ  
 •   
  Thịt thăn lợn sạch
  Giá cũ: 140000
  Số lượng: 10
  140.000 VNĐ  
 •   
  Thịt nạc vai lợn sạch
  Giá cũ: 140000
  Số lượng: 10
  140.000 VNĐ  
 •   
  Thịt vai sấn lợn đen
  Giá cũ: 150000
  Số lượng: 20
  150.000 VNĐ  
 •   
  Sườn lợn sạch
  Giá cũ: 140000
  Số lượng: 20
  140.000 VNĐ