Hiển thị 8/48 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Chả tôm nguyên chất
  Giá cũ: 55000
  Số lượng: 50
  55.000 VNĐ  
 •   
  Chả giò dế tôm cua
  Giá cũ: 46000
  Số lượng: 20
  46.000 VNĐ  
 •   
  Chả giò con tôm 270g
  Giá cũ: 33000
  Số lượng: 15
  33.000 VNĐ  
 •   
  Cua đồng tinh chế Túi 150g
  Giá cũ: 26000
  Số lượng: 50
  26.000 VNĐ  
 •   
  Cua đồng giã
  Giá cũ: 20000
  Số lượng: 100
  20.000 VNĐ  
 •   
  Chả mực Hạ Long
  Giá cũ: 320000
  Số lượng: 10
  320.000 VNĐ  
 •   
  Khoai môn lệ phố
  Giá cũ: 47000
  Số lượng: 20
  47.000 VNĐ  
 •   
  Chân giò muối nụ mị
  Giá cũ: 270000
  Số lượng: 10
  270.000 VNĐ