Hiển thị 16/36 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Tôm he
  Giá cũ: 450000
  Số lượng: 10
  450.000 VNĐ  
 •   
  Cá hồng làm sạch
  Giá cũ: 110000
  Số lượng: 0
  110.000 VNĐ  
 •   
  Cá hồi Nauy
  Giá cũ: 520000
  Số lượng: 3
  520.000 VNĐ  
 •   
  Cá Liệt dầu
  Giá cũ: 180000
  Số lượng: 5
  180.000 VNĐ  
 •   
  Cá nục đuôi đỏ
  Giá cũ: 110000
  Số lượng: 0
  110.000 VNĐ  
 •   
  Tôm nõn khô
  Giá cũ: 750000
  Số lượng: 10
  750.000 VNĐ  
 •   
  Cá mỡ
  Giá cũ: 140000
  Số lượng: 10
  140.000 VNĐ  
 •   
  Cá chim đen
  Giá cũ: 210000
  Số lượng: 15
  210.000 VNĐ  
 •   
  Cá bơn (Cá lưỡi trâu)
  Giá cũ: 210000
  Số lượng: 5
  210.000 VNĐ  
 •   
  Mực ống nhỏ/ Mực cơm
  Giá cũ: 230000
  Số lượng: 10
  230.000 VNĐ  
 •   
  Tôm bột
  Giá cũ: 280000
  Số lượng: 10
  280.000 VNĐ  
 •   
  Cá mú
  Giá cũ: 240000
  Số lượng: 5
  240.000 VNĐ  
 •   
  Cá lượng làm sạch
  Giá cũ: 140000
  Số lượng: 20
  140.000 VNĐ  
 •   
  Cá Tráp
  Giá cũ: 180000
  Số lượng: 10
  180.000 VNĐ  
 •   
  Cá đục
  Giá cũ: 190000
  Số lượng: 10
  190.000 VNĐ  
 •   
  Mực ống to
  Giá cũ: 260000
  Số lượng: 10
  260.000 VNĐ