Hiển thị 20/42 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Nấm Yến Hàn Quốc
  Giá cũ: 40000
  Số lượng: 0
  40.000 VNĐ  
 •   
  Nấm sò trắng
  Giá cũ: 22000
  Số lượng: 3
  22.000 VNĐ  
 •   
  Cà chua bi
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Hành tây hữu cơ
  Giá cũ: 50000
  Số lượng: 5
  50.000 VNĐ  
 •   
  Rau diếp cá
  Giá cũ: 50000
  Số lượng: 3
  50.000 VNĐ  
 •   
  Măng tây xanh (loại to)
  Giá cũ: 150000
  Số lượng: 2
  150.000 VNĐ  
 •   
  Giá đỗ sạch
  Giá cũ: 8000
  Số lượng: 30
  8.000 VNĐ  
 •   
  Khoai sọ Lào Cai
  Giá cũ: 30000
  Số lượng: 0
  30.000 VNĐ  
 •   
  Nấm Trà tân
  Giá cũ: 28000
  Số lượng: 5
  28.000 VNĐ  
 •   
  Nấm sò tím
  Giá cũ: 25000
  Số lượng: 2
  25.000 VNĐ  
 •   
  Rau đay hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Mồng tơi Hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 20
  32.000 VNĐ  
 •   
  Dưa chuột hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 5
  32.000 VNĐ  
 •   
  Su hào hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải chíp hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải cúc hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải ngồng hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Cải ngọt hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 0
  32.000 VNĐ  
 •   
  Rau ngót hữu cơ
  Giá cũ: 40000
  Số lượng: 0
  40.000 VNĐ  
 •   
  Rau muống hữu cơ
  Giá cũ: 32000
  Số lượng: 15
  32.000 VNĐ