Hiển thị 20/26 sản phẩm
Xem theo Hiển thị
 •   
  Cá mòi
  Giá cũ: 105000
  Số lượng: 10
  105.000 VNĐ  
 •   
  Cá đuối
  Giá cũ: 150000
  Số lượng: 5
  150.000 VNĐ  
 •   
  Cá phèn
  Giá cũ: 140000
  Số lượng: 0
  140.000 VNĐ  
 •   
  Cá ngãng
  Giá cũ: 160000
  Số lượng: 3
  160.000 VNĐ  
 •   
  Cá thu héo
  Giá cũ: 280000
  Số lượng: 10
  280.000 VNĐ  
 •   
  Bề bề bóc
  Giá cũ: 430000
  Số lượng: 7
  430.000 VNĐ  
 •   
  Cá hồng sáp
  Giá cũ: 190000
  Số lượng: 0
  190.000 VNĐ  
 •   
  Cá chim trắng
  Giá cũ: 500000
  Số lượng: 10
  500.000 VNĐ  
 •   
  Cá thu tươi cắt khúc
  Giá cũ: 260000
  Số lượng: 50
  260.000 VNĐ  
 •   
  Cá thu tươi nguyên con
  Giá cũ: 190000
  Số lượng: 1
  190.000 VNĐ  
 •   
  Cá nhụ
  Giá cũ: 230000
  Số lượng: 10
  230.000 VNĐ  
 •   
  Cá bạc má
  Giá cũ: 120000
  Số lượng: 15
  120.000 VNĐ  
 •   
  Cá hố cắt khúc
  Giá cũ: 200000
  Số lượng: 10
  200.000 VNĐ  
 •   
  Cá hồng làm sạch
  Giá cũ: 110000
  Số lượng: 0
  110.000 VNĐ  
 •   
  Cá hồi Nauy
  Giá cũ: 520000
  Số lượng: 3
  520.000 VNĐ  
 •   
  Cá Liệt dầu
  Giá cũ: 180000
  Số lượng: 5
  180.000 VNĐ  
 •   
  Cá nục đuôi đỏ
  Giá cũ: 110000
  Số lượng: 0
  110.000 VNĐ  
 •   
  Cá mỡ
  Giá cũ: 140000
  Số lượng: 10
  140.000 VNĐ  
 •   
  Cá chim đen
  Giá cũ: 210000
  Số lượng: 15
  210.000 VNĐ  
 •   
  Cá bơn (Cá lưỡi trâu)
  Giá cũ: 210000
  Số lượng: 5
  210.000 VNĐ